Perimetrické systémy

Perimetrie je technologie, která slouží k vyznačení hranic, které chceme střežit. Z hlediska náročnosti prostředí je to jedna zvelmi náročných problematik.
Na této stránce Vám předvedeme alespoň základní technické prostředky, které umíme využít pro střežení perimetru.
K perimetrické ochraně doporučujeme taktéž instalaci kamerového systému, aby bylo možno potvrdit poplach a dál monitorovat pohyb narušitele

Používá se, pokud je třeba zabezpečit pouze obvod střeženého objektu, přičemž uvnitř je umožněn pohyb osob, či zvířat. Systémy jsou navrženy tak, aby co nejméně limitovali provoz uvnitř střežené zóny.
Technologie:

 • IR bariéry
 • MW bariéry
 • Laserové systémy
 • Plotové systémy
 • Zemní systémy
Jedná se o ochranu pláště budovy (či předmětu), takže je oproti obvodové ochraně posunuta hranice detekce z pozemku přímo na budovu. Tím se zkracuje reakční čas a narušení je detekováno ještě před vnikem do budovy. Tento způsob ochrany se využívá převážně jako doplňková ochrana vnitřní detekce nebo další stupeň venkovní ochrany.

Technologie:

 • IR bariéry
 • MW bariéry
 • Laserové systémy
Obdoba obvodové ochrany, ale s tím rozdílem, že není umožněn pohyb osob, nebo zvířat ve střežené zóně. Tak samo není možno ani skladovat materiál, bez předem definovaného místa a podmínek.

Technologie:

 • Laserové systémy
 • Speciální detektory
Zajišťuje ochranu samostatně stojících předmětů ve venkovním prostoru.  Jedná se o ochranu daného předmětu způsobem, kdy je detekční prvek instalován na chráněném předmětu a není tedy kladen požadavek na další prostor pro instalaci detekčních zařízení.

Technologie:

 • Speciální detektory
 • Detekční kabely
Ve venkovním prostředí se lze setkat s požadavky na zabezpečení důležitých produktovodů. Mohou to být například potrubí přepravující různé tekutiny nebo kabelové lávky s datovou infrastrukturou, kde je požadována detekce při pokusu o poškození nebo zneužití.
Tato technologie využívá infračervené světlo a je vhodnén zejména do míst s úzkými koridory, nebo na stěny budov. Detekční schopnosti a vzdálenosti jsou závislé na klimatických a povětrnostních podmínkách.
Jedná se o jednu z nejspolehlivějších technologií. Pracuje na principu mikrovlného záření od vysílače k příjmači, které je vysíláno ve tvaru elipsoidu (doutníkový tvar). Tento typ detekce umí rozpoznat velikost objektu, který narušil střeženou zónu. Systém je velmi odolný vůči klimatickým podmínkám.

Lze instalovat vertikálně (vytvoří detekční stěnu), či horizontálně (pro pokrytí prostoru). V kombinaci s kamerovým systémem umí navést kameru na místo narušení.

Lze rozdělit do čtyř skupin:

 • RLS – možná vertikální i horizontální montáž. Dosah 30m, pokrytí 190°.
 • PLS – určeno především na střežení perimetru. Dosah 100m, pokrytí až 360°.
 • LFS – Určeno pro vertikální montáž. Dosah 160m, pokrytí 105°.
 • ALS – Určeno pro plošnou detekci ve velkém otevřerném prostranství. Dosah v poloměru až 300m, pokrytí 360°.
Jsou určeny k detekci přelezení, či poškození různých druhů plotů. Tyto systémy jsou nenáročné na prostor (instalují se přímo na plot).
Lze detekovat buď úsek, nebo přesné místo narušení v závislosti na zvoleném systému.
Tyto systémy jsou instalovány a skryty pod zemí a tudíž jsou těžko odhalitelné pouhým okem. Tím se nejen zvyšuje úroveň zabezpečení, ale zároveň řeší prostorové a estetické problémy.
U těchto systémů lze vybrat ze třech druhů detekce:

 • Magnetická – využívá elektromagnetické pole, které kolem sebe vytvoří detekční kabel. Pokud se v tomto poli pohybuje kovový předmět, dokáže to systém rozeznat. Systém je vhodný na odlehlé místa, jako jsou státní hranice, či obory a podobně.
 • Mikrovlnná – princip je podobný jako u MW bariér, ale s tím rozdílem, že je detekční pole tvořeno mezi dvěmi štěrbinovými kabely. Systém je vhodný do rezidenčních objektů.
 • Pasivní geoseismické senzory – využívají detekce průchodu na nízkých kmitočtech. Vhodné do rezidenčních objektů.